+32(0)3/877.77.63

Diensten

Boekhouding

Binnen Boekhoudkantoor Van Ouytsel heerst de filosofie, dat u datgene, wat u zelf kunt, ook zelf moet doen. Hiermee optimaliseert u uw kosten en haalt u meerwaarde uit onze dienstverlening.
Het is perfect mogelijk om 80% van de werkzaamheden zelf te doen. Voor de overige 20% heeft u hulp en assistentie nodig.  Wij zorgen voor de nodige opleiding, feedback en instructies met betrekking tot de inrichting van uw financiële administratie.  Bovendien beoordelen wij periodiek de door u gevoerde administratie.
Heeft u er echter geen behoefte aan om uw administratie zelf te verzorgen, doen we dit graag voor u.
Daarnaast verzorgen wij uw periodieke BTW aangiften en bijhorende administratieve verplichtingen.

Jaarrekening

Voor een afrondend geheel van uw financiële administratie is Boekhoudkantoor Van Ouytsel de aangewezen organisatie om uw jaarrekening samen te stellen.
Bij Boekhoudkantoor Van Ouytsel heet de jaarrekening geen jaarrekening meer. Wij spreken van een financieel rapport over het boekjaar.
Het financieel rapport is een bundel en omvat de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop, ook waardevolle toegevoegde overzichten, zoals kengetallen, meerjarenoverzichten, aangifte directe belastingen.
Uw financieel (interim + jaar) rapport wordt daardoor een instrument om uw onderneming te besturen en beleidsbeslissingen te nemen.

Advies

Een goed advies is gebaseerd op een uitstekende kennis en deskundigheid met name van de fiscale wet- en regelgeving. Zo is er bij Boekhoudkantoor Van Ouytsel niet alleen de specialistische kennis aanwezig maar is er tevens sprake van betrokkenheid bij uw onderneming. Deze betrokkenheid resulteert in duurzame relaties waarin een optimaal resultaat voorop staat.

Kiest u voor Boekhoudkantoor Van Ouytsel dan wordt u vakkundig terzijde gestaan op een breed terrein van fiscale zaken. Verder houden wij u op de hoogte van nieuwe fiscale regelgeving en waar nodig anticiperen wij op toekomstige fiscale ontwikkelingen.

Wij adviseren onder andere op de volgende werkgebieden:
KMO’s en vrije beroepen
Samenwerkingscontracten
Bedrijfsopvolging
Successieplanning
Taxplanning
Diverse contracten en akten
Tevens verzorgen wij de betreffende aangiften voor BTW en Inkomstenbelasting en behartigen wij uw belangen in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.
Startersbegeleiding

Second opinion
Wij beoordelen uw jaarrekeningen en belastingaangiften over de afgelopen vijf jaar op hun merites.
Aan u wordt een advies uitgebracht in de vorm van een lijst van aanbevelingen en bevindingen, inclusief opgave van kosten voor het herstel en de geconstateerde afwijkingen en de uit het herstel voortvloeiende voordelen.

Bedrijfsprocessen
Geen zelfstandige of KMO kan nog zonder: automatisering, zoeken naar efficiëntie en tijdswinst. Voor ons kantoor is “Cloud” lang geen onbereikbaar begrip meer.

Boekhoudkantoor Van Ouytsel is een modern uitgerust boekhoudkantoor waar gebruik wordt gemaakt van de modernste automatiseringssystemen. Daarnaast gebruiken wij de meest recente software op divers gebied. Door intensief gebruik van de programmatuur beschikken wij inmiddels over veel kennis op automatiseringsgebied. In nauwe samenwerking met onze professionele partners kunnen wij u adviseren bij het moderniseren van bestaande computersystemen en de aanschaf van nieuwe software.

Wij zorgen ervoor dat u een tevreden partner wordt en bovenal blijft, die zich bezig houdt met het eigen bedrijfsproces, waarbij automatisering vooral een middel moet zijn, en geen doel.